• Matty Willigenburg, La Mystelle

La Mystelle projectmanagement en conceptontwikkeling

Projectmanagement en conceptontwikkeling

Creatieve mensen zijn goed in het ontwikkelen van nieuwe concepten, nieuwe ideeën en “out of the box” denken. Dat gecombineerd met een positieve grondhouding levert dikwijls de mooiste resultaten op.

Met conceptontwikkeling zijn wij al vele jaren vertrouwd. Of het nu gaat om projecten van maatschappelijk belang, commerciële projecten of een combinatie ervan.

Wij denken in mogelijkheden, nooit in beperkingen!

Is er in een bestaand project een nieuwe impuls nodig uit een totaal andere hoek dan het bestaande? Staat er een totaal nieuw project op stapel? Op elk gewenst moment kunnen wij de projectleiding voor onze rekening nemen. Ook in het ontwikkelen van nieuwe, niet bestaande concepten zijn wij sterk.

Praktijkvoorbeeld projectmanagement

In het kader van het project dagindeling dat met Europese steun oplossingen zocht voor de combinatie van werken, wonen en zorgen, hebben we in een nieuwbouw wijk in Assen het project “De Buurman” opgezet. Dat had ten doel in korte tijd je weg te vinden in de wijk, te carpoolen met anderen, elkaars kinderen opvangen en de voorzieningen direct vanaf de start naar een acceptabel niveau te brengen. En dat alles digitaal ondersteund in een wereld waarin Facebook nog niet bestond.

We wonnen er de prijs voor het beste automatiseringsidee mee van de provincie Drenthe. Het project had volgens planning een kop en een staart en heeft enorm bijgedragen aan de kwaliteit van leven van de wijkbewoners. Het is overigens kopieerbaar en dat gebeurt ook nog steeds!

Praktijkvoorbeeld conceptontwikkeling

Voor het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid ontwikkelden wij een aantal succesvolle oplossingen die enerzijds het combineren van werken en zorgen voor hoogopgeleide vrouwen gemakkelijker (en minder stressvol) maakte en anderzijds dikwijls laagopgeleide bijstandsgerechtigden aan een zinvolle en zelfstandige baan hielpen in de persoonlijke dienstverlening, zorg en gastouderopvang.

Voor deze (franchise) concepten ontvingen we verschillende Europese prijzen, waaronder een “best practice” prijs voor bewezen resultaat.

Onderwijs

Vele pogingen zijn gedaan om de huidige manier van kinderen opvoeden en onderwijzen te optimaliseren. Belangrijk is dat je kinderen opvoedt tot positieve en weerbare mensen met genoeg kennis bagage om zich in een snel veranderende wereld te kunnen ontwikkelen. Er zijn veel “softe” vakken waar veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, eigen ideeën en eigenheid, zouden niet ingeperkt, maar gestimuleerd moeten worden.

La Mystelle heeft veel ideeën hoe dat zou kunnen. De onderwijsbevoegdheid van Matty is een basis om het te realiseren.

Diverse participanten en positieve denkers willen meedoen. Nu het establishment nog, in het belang van de hele maatschappij! Pablo Picasso, de grootste en meest productieve kunstenaar uit de 20ste eeuw, zei al: “Ik heb er mijn hele leven (93 jaar) over gedaan om te kunnen tekenen als een kind”.