Privacy statement

Uitgaande van onze kernwaarden is een privacy statement niet heel moeilijk op te maken:

Wij behandelen onze klanten zoals wij graag zelf behandeld willen worden. De persoonlijke gegevens die wij van u, uw bedrijf of uw medewerkers hebben, delen wij nooit met anderen. Wij gebruiken de noodzakelijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze afgegeven zijn. U kunt ten alle tijden inzien hoe wij uw gegevens beveiligen, waarvoor we ze gebruiken of gebruikt hebben en wanneer we deze uit onze files zullen wissen.

Van uw kant verwachten wij hetzelfde. Mochten wij ooit een verschil van mening hebben over de voortgang van een project, over een declaratie of een genomen actie, dan bespreken we dat uitsluitend met de direct betrokkenen. Open en eerlijk. Van verborgen agenda’s zijn wij niet gediend en u hopelijk ook niet.

Wij zijn loyaal aan onze opdrachtgevers en zullen niets ondernemen dat hen in een kwaad daglicht stelt. Wij kijken positief aan tegen de wereld en doen alles wat in ons vermogen ligt deze positiviteit in alle aspecten van ons leven te integreren en daarnaar te handelen.