• Matty Willigenburg, La Mystelle

La Mystelle leert u ondernemen met creativiteit

Ondernemen met creativiteit

Het is van belang voor de hele samenleving, dat creatief denken ontwikkeld en gestimuleerd wordt. Ten onrechte wordt het woord creativiteit meestal geassocieerd met de artistieke sector, want juist in een technologische of zakelijke omgeving is creatief denken van groot belang.

In het onderwijs zou het ontwikkelen van creativiteit en creatief denken veel meer aandacht moeten krijgen. De mens functioneert nu eenmaal niet alleen met zijn verstand. Van groot belang is zijn vermogen om te verbeelden wat (nog) niet is, te associëren en vooral om te gaan met “toevallige” omstandigheden.

Creatieve mensen bedenken innovatieve oplossingen. Daarom staat de huidige samenleving, waaronder het bedrijfsleven, te springen om creatieve mensen!

Waarin onderscheiden we ons

Creatieve mensen bedenken innovatieve oplossingen. Zij gaan niet uit van regels en beperkingen en voelen zich vrij geheel anders te handelen dan tot dan gebruikelijk. In combinatie met jarenlange ervaring levert dat dikwijls verrassende resultaten op, waar niemand binnen uw organisatie ooit aan gedacht zou hebben.

Creatieve denkers en positief ingestelde mensen krijgen door hun enthousiasme voor er mogelijk is gemakkelijker uw medewerkers met de gewenste veranderingen mee. Alsof ze het zelf bedacht hebben… en daarmee is het resultaat voor uw organisatie maximaal.